Na lokaciji pored Kuće fudbala ...

Na lokaciji pored Kuće fudbala veličine 1 ha u 2015 planiramo izgradnju novog privrednog gradilišta,a već sledeće 2016-te godine i modernog poslovnog porstora čime bi kvalitet pružanja usluga i unutrašnju organizaciju preduzeća podigli za još jedan stepen

  • PONS Gradnja Doo - Excellent Sertifikat
  • PONS Gradnja Doo - Excellent Sertifikat
  • PONS Gradnja Doo - ISO9000
  • PONS Gradnja Doo - ISO14001
  • PONS Gradnja Doo - ISO18001