pons gradnja

projekti

HALA 5 - NELT Co d.o.o.

Investitor: Nelt Co-Logistički centar

Lokacija: Dobanovci

Opis radova:

Izveden logistički centar Pobjekta =17063,00m2 sa pripadajućim saobraćajnicama P=19520,50m2,Izvedeni svi radovi,Glavni izvođač radova

ENVELOPRINT - STARA PAZOVA

Investitor: Enveloprint-Proizvodnja papirne galanterije

Lokacija: Stara Pazova

Opis radova:

Izvedena proizvodna hala Pobjekta=3500m2 sa pripadajućim saobraćajnicama P=3500m2,Izvedeni AG radovi glavni izvođač radova.

Nelt

Investitor: Nelt

Lokacija: Dobanovci

Opis radova:

Završetak AG radova u objektu magacin 3, završetak AG radova vodovoda I kanalizacije u tehničkom bloku,izrada manipulativnih platoa i parking prostora oko tehničkog bloka.

PONS GRADNJA D.O.O

Investitor: Pons Gradnja-Upravna zgrada

Lokacija: Stara Pazova

Opis radova:

Izgradnja upravne zgrade P=819,11m2,spavaonica I restorana za smeštaj radnika P=316,09m2,magacinskog prostora P=650m2 sa pripadajućim saobraćajnicama I parkinzima površine P=2500m2.

TC hoteli

Investitor: TC hoteli

Lokacija: Beograd

Opis radova:

Izvedeni svi armirano betonski radovi,rušenje i demontaže.Izvedena nova temeljna jama,međuspratane ploče i noseći stubovi.Izvedeno osiguranje postojećih zidova objekta koji se zadržavaju uz izradu projekta osiguranja.

Interclean

Investitor: Interclean

Lokacija: Batajnica

Opis radova:

Proizvodno poslovni kompleks P=1500m2 sa P=1000m2 spoljnog uređenja,internih saobraćajnica i parkinga sa izradom prilaznih puteva ka objektu,glavni izvođač radova sa izradom kompletne projektne dokumentacije objekata.

kapaciteti

Preduzeće Pons gradnja d.o.o. raspolaže savremenom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova. Građevinska operativa se oslanja na sopstvene proizvodne kapacitete,a manjim delom na razgranatu mrežu kvalitetnih i proverenih saradnika i kooperanata uz potpunu stručnu kontrolu stalno zapolsenih građevinskih i inženjera arhitekture sa odgovarajućim licencama. Kompletna oprema koju posedjemo je u vlasništvu kompanije neopterećena kreditima i operativnim lizinzima.


Ovakvim načinom poslovanja uz odgovoran i kvalitetan rad sa poštovanjem svih ugovorenih rokova trudimo se da uspostavimo partnerski odnos sa saradnicima i investitorima verujući da je to pravi put za h napredak u budućim vremenima.

01

kadrovi

Preduzeće zapošljava diplomirane građevinske inženjere i arhitekte sa potrebnim licencama za obavljanje delatnosti – za odgovorne izvođače i projektante radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije i saobraćajnica.


Zajedničkim delovanjem na terenu I predanom saradnjom sa Investitorima trudimo se da uvek pronađemo najbolja rešenja za objekat koji gradimo.

02