pons gradnja

projekti

HALA 5 - NELT Co d.o.o.

Investitor: Nelt Co-Logistički centar

Lokacija: Dobanovci

Opis radova:

Izveden logistički centar Pobjekta =17063,00m2 sa pripadajućim saobraćajnicama P=19520,50m2,Izvedeni svi radovi,Glavni izvođač radova

ENVELOPRINT - STARA PAZOVA

Investitor: Enveloprint-Proizvodnja papirne galanterije

Lokacija: Stara Pazova

Opis radova:

Izvedena proizvodna hala Pobjekta=3500m2 sa pripadajućim saobračjanicama P=3500m2,Izvedeni AG radovi glavni izvođač radova.

PONS GRADNJA D.O.O

Investitor: Pons Gradnja-Upravna zgrada

Lokacija: Stara Pazova

Opis radova:

Izgradnja upravne zgrae P=819,11m2,spavaonica I restorana za smeštaj radnika P=316,09m2,magacinskog prostora P=650m2 sa pripadajućim saobraćajnicama I parkinzima površine P=2500m2.

MIKA PROJECT SERVIS d.o.o

Investitor: Mika PS-upravljanje sistemima

Lokacija: Dobanovci

Opis radova:

Izvedena upravna zgrada P=528,60m2,hala P=987,84m sa pripadajućim saobraćajnicama P=1896,00m2,Izvedeni svi radovi,glavni izvođač radova.

BEŠKA AGRAR

Investitor: Panonija Promet

Lokacija: Stara Pazova

Opis radova:

Izgradnja benzinske stanice,izvedeni AG radovi,glavni izvođač radova

NEOPLANTA d.o.o. -PREČISTAČ PIJAĆE VODE

Investitor: Jedinstvo mpp-Užice

Lokacija: Novi Sad

Opis radova:

Izvedeni AG radovi,podizvođač radova

kapaciteti

Preduzeće Pons gradnja d.o.o. raspolaže savremenom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova. Građevinska operativa se oslanja na sopstvene proizvodne kapacitete,a manjim delom na razgranatu mrežu kvalitetnih i proverenih saradnika i kooperanata uz potpunu stručnu kontrolu stalno zapolsenih građevinskih i inženjera arhitekture sa odgovarajućim licencama. Kompletna oprema koju posedjemo je u vlasništvu kompanije neopterećena kreditima i operativnim lizinzima.


Ovakvim načinom poslovanja uz odgovoran i kvalitetan rad sa poštovanjem svih ugovorenih rokova trudimo se da uspostavimo partnerski odnos sa saradnicima i investitorima verujući da je to pravi put za h napredak u budućim vremenima.

01

kadrovi

Preduzeće zapošljava diplomirane građevinske inženjere i arhitekte sa potrebnim licencama za obavljanje delatnosti – za odgovorne izvođače i projektante radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije i saobraćajnica.


Zajedničkim delovanjem na terenu I predanom saradnjom sa Investitorima trudimo se da uvek pronađemo najbolja rešenja za objekat koji gradimo.

02